اولين نماز جمعه سال ۸۳- ۷/۱/۸۳

موضوع خطبه ها :

۱-شرب خمر 

۲- شهادت رهبر مجاهد جنبش مقاومت اسلامی فلسطين حماس 

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد بابایی

آخرین ماههای وجود حکومت دینی بر ایران در حال گذر است ودیری نخواهد پایید که این حکومت کثیف وخونخوار از بین خواهد رفت پس همه برای براندازی آن تلاش می کنیم.حتی شما

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام رفیق..........// بگذار اين‌چنين بشناسد مرد// ....... در روزگار ِ ما// ...... آهنگ و رنگ را// ...... سی یو......