زندگينامه استاد حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه

زنــدگينــامــه:

حركت هاي مذهبي چند دهه اخير موجب ايجاد انديشه هاي موثر ومتاثر وپويايي در بين روحانيت اهل سنت وجماعت در منطقه كردستان گرديده است، كه برداشت هاي منطقي از دست مايه هاي فكري وزين در برهه هاي بحراني سبب ايجاد نحله اي ياريگر و همسو در جهت پيشرفت طبيعي همگام با تمامي جوانب جامعه خواهد بود واز نابساماني هاي بيشتر ومشقات و رنج هاي بي ثمر مانع خواهد شد .

حاج ملا قادر قادري ، در اوضاع حساس دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، همانند يك روحاني متفكر در جهت گيري هاي متداول روز نقش فكري خود را به عرصه ظهور رسانيد وباعث گرديد كه با حضور و پي گيري و اقدام خويش از ريشه اي شدن معضلات منطقه پيشگيري نمايد و خلقي را از صعوبت برهاند ، وبا عملكرد خود، پرده بدبيني ها را بر دارد وتا هموطني را نيازارد و حديث برادري و اتحاد سر بر آورد .

وي در سال 1332 هجري شمسي در روستاي نورياب در حومه پاوه متولد گرديد. پدرش مرحوم عباس در كودكي فرزند در گذشت ، چكيـــده زحمت است كه در بوته مشقت ايام چون فولادي آبديده متكي به واقعيت رسالت انساني خويش استوار و نستوه باقي مانده واز آغاز كودكي كمر به تحصيل علم بسته است، وقار و تواضع و تربيت اسلامي از نخستين گام هاي زندگي با خون وي عجين شده است ، در سال 1339 شمسي تحصيل ابتدائي متداول آموزش و پرورش را در زادگاهش آغاز كرد .به سال 1343 هجري شمسي رو به حجره هاي مدارس علوم دينييه نهاد ، والده ماجده اش كه مومنه اي پارسا ودل در گرو اهل ايمان و حيا وذاكر دائم الدعاء ودر ياد خدا بود فرزند خود را به مدرسه علوم ديني ، روستاي دشه رهنمون آمد ، بيش از چهار سال تحصيل علوم مقدماتي را نگذرانده بود كه به سبب قيام هاي مردمي منطقه تحميل‌هاي سيستم پليسي بر مدارس علوم ديني افزايش يافت وبه ناچار روي به عراق عرب نهاد ودر شهر هاي سليمانيه و حلبچه به ادامه تحصيل پرداخت ، ودر سال 1350 شمسي كه مستعدي فرهيخته و دانش پژوهي تلاشگر در علوم ديني بود به سوي سنندج و مريوان و سقز وبانه رهسپار و هرازچند گاه از محضر استادي مسلم بهره ياب گرديد تا در سال 1355 شمسي در مدرسه علوم ديني بانه كردستان از محضر استاد شهيد ماموستا ملا محمود محمدي كه از موثران در شكل گيري نهايي انديشه طلبه مستعد خويش بود ، به دريافت گواهي نامه افتــاء وتدريس و تبليغ علوم دينيه اسلاميه و خلعت پوشش اهل علم نائل گرديد وبه رسم متداول در امتحانات علوم ديني سنندج كه اعلم علماي كردستان هيئت ممتحنه آنرا تشكيل ميدهند ، شركت نموده وبه اخذ تائيـــديه و گواهي رسمي از وزارت فرهنگ وآموزش عالي نائل گرديد ودر پاييز همان سال به زادگاهش باز گشت و اقامت جمعه وجماعت و وعظ و تدريس و ارشاد اهالي را عهده دار گرديد ، ودر سال 1356شمسي كه فعاليت حركت هاي فكري از هر سو رشد يافت و انديشه هاي زير بنايي اعتقادي قشر جوان مورد تهاجم قرار گرفت ، به همراه عده اي از علماي همفكر ، مدرسه قرآن را در پاوه تاسيس و به مرمت آراء و زمينه سازي انديشه هاي جوان پرداختند ، تشكيل جلسات سخنراني و گفت وشنود و پرسش وپاسخ ازبرنامه‌هاي همزمان مدرسه مزبور بود ، بنيانگذاران مدرسه قرآن پيشگامي مبارزات ضد رژيم را با تحول شگرف سال 1357 شمسي به عهده داشتند .

حاج ملا قادر قادري از قدم نخستين تا پيروزي انقلاب و پس از آن تا حال در يك مسير تلاش چشمگير داشته و يكدل و يكزبان از ايام قبل از پيروزي با قبول تمامي مضيقه ها و اعمال فشار و رنج هاي مسئولان وقت وپس از پيروزي با تحمل شدائد جبهه هاي مخالف تا امروز نستوه و پر توان به راه خود ادامه داده است ، وي به در خواست اهالي پاوه در تير ماه 1359 ه. ش از سوي بنيانگذار جمهوري اسلامي به عنوان امام جمعه رسمي شهرستان مزبور انتخاب و اكنون با گذشت بيست و سه سال ودرآغاز بيست و چهارمين سال اقامه پرشور نماز جمعه همچنان در عمران و آبادي و روند فرهنگي و اعتقادي تاثير بسزايي دارد واز چهره هاي بارز در اهداف وحدت و اتحاد اسلامي جمهوري اسلامي در سمينارها و كنگرهاي داخلي و خارجي بشمار مي رود ودر دفاع از حقوق مردم مسلمان كرد اهل سنت زبان گوياي اهالي است .

ايشان علاوه بر تسلط عميق بر اوضاع منطقه و دانش ديني چشم گير در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي داراي مطالعه وتامل هستند و نمونه بارز روحاني روشنفكـرمسلمان امروز بشمارمي رونــــد .

/ 0 نظر / 62 بازدید