مصاحبه امام جمعه پاوه با خبرگزاری دانشجويان ايران

متن پاسخ ماموستا ملا قادر قادري امام جمعه پاوه به سئوالات خبرگزاري دانشجويان ايران (‌ايسنــــا)

 

 آخرين و ضعيت مرزهاي منطقه چگونه است ؟

پاسخ : منطقه اورامانات و بخصوص شهرستان پاوه حمدا الله از دو جهت در امنيت و آسايش است و هيچ مشكلي كه موجب ناامني باشد مشهود نيست. ليكن مقدار بيشتري مراقبت مي طلبد.

  •  ارزيابي و تحليل شما از مسائل اخير چيست ؟

پاسخ : با توجه به تحولات آن طرف مرز و استقرار نيروهاي حاقد امريكاي وغربي در آن سوي مرزهاي جمهوري اسلامي و نظر به دشمني ديرينه آمريكا نسبت به اسلام و انقلاب و ايران ، توجه به مسائل فرهنگي و سياسي بايد در اولويت باشد زيرا آنچه را كه فعلاً دشمنان انقلاب اسلامي در صدد آن هستند ايجاد نارضايتي در بين توده مردم است و طريقي كه فعلاً مورد استفاده قرار داده اند تحريكات در رسانه ها ارتباط جمعي است .

بنظر اينجانب توجه و عنايت به افراد آگاه منطقه و حفظ منزلتها و دلجويي از نيروهاي انقلابي و ايثارگر و توجه به معاش و زندگي آنان يكي از اصول خدشه ناپذير در رفع مشكلات موجود و مقابله با مشكلات آينده است .

  •  نظر شما درخصوص حساسيت هاي مذهبي در مرزها چيست ؟

پاسخ : در ميان ملل دنيا مقوله هاي ملي و مذهبي هم مي توانند در جهت مثبت مورد استفاده قرار گيرند و هم در جهت منفي .

2 مقوله مليت و مذهب در وفاق ملي ، وحدت فرقه هاي مذهبي ، عوامل مثبت و ترغيب و تشويق هستند و در جهت تهديد امنيت و ايجاد اختلافات فرقه اي نيز اثر منفي دارند و در طول سالهاي انقلاب اسلامي ما شاهد هر دو جنبه مثبت و منفي اين مقوله بوده ايم . نمونه آن در جنگ تحميلي كه مردم شريف ايران با قطع نظر از اختلافات مذهبي و غيره در مقابل بعث متجاوز با وحدت خود و در پشت سر رهبري نظام ايستادند و مملكت خود را از دست متجاوزين آزاد كردند ودر كنار اين اقدام مثبت و تاريخي بعضاً شاهد بحرانهاي كوچك مذهبي و فرقه اي نيز بوده ايم و در اين مقطع زمان و باتوجه به تسلط و اثرات رسانه هاي خارجي و ضعف رسانه هاي داخلي در منطقه وجود حساسيت و بلكه رشد احساسات قابل انكار نيست و برهمه لازم است در اين خصوص بي خيال و بي توجه نباشيم .

  •  كداميك از مسائل اقتصادي و... بالقوه و بالفعل در حال تحقق است .

پاسخ : آنچه امروز به نظر اينجانب بصورت بالقوه دارد نارضايتي عمومي را فراهم مي نمايد عدم نظارت و مراقبت جدي در روند كارهاي منطقه است كه اين امر منشا بسياري از مسائل شده است بخصوص گراني و تورم و بي كاري و در نتيجه بي اعتمادي نسبت به دستگاهها و مسئولين .

و از طرف ديگر اختلافات سليقه اي مسئولين امر در مملكت و تحريكات شديد و شبانه روزي رسانه هاي خارجي در مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي با توجه به قضاياي مطروحه در درنيا و عراق ، بالقوه مسائل فرهنگي و سياسي دو عامل موثر در ايجاد ناامني در آينده هستند.

  •  ارائه راهكار بجهت استقرار امنيت در مرزها ..

پاسخ : در طول پيروزي انقلاب همواره آنچه در اقتدار سياسي مملك ما موثر بوده است حضور ملت آگاه و مقتدر ايران اسلامي بوده و در جهت حفظ مردم و اقتدار ملت توجه به خواست مردم و دلداري و دلجويي نيرهاي خدمتگذار و انقلابي و احترام به فرهنگ و شخصيت ملي و مذهبي مرزنشينان از راهكارهاي مهم در حفظ امنيت و پاسداري از شرف و حيثيت مردم است .

/ 0 نظر / 10 بازدید